O mne


S témou a obsahom dentálnej hygieny som sa zoznámila keď som začala pracovať ako zubná sestra u MUDr. Lackovej v Bratislave, ktorá patrí ku garantom projektu Zdravého úsmevu na Slovensku. Táto preventívna metóda modernej stomatológie ma natoľko zaujala, že som sa rozhodla študovať na Prešovskej univerzite v Prešove odbor dentálna hygiena.


Ako dentálna hygienička som zbierala skúsenosti vo viacerých stomatologických ambulanciách. Nadobudnutou praxou a skúsenosťami som sa rozhodla v roku 2013 otvoriť vlastnú ambulanciu dentálnej hygieny.


Moderná medicína napreduje a z tohto dôvodu je dôležité neustále vzdelávanie na odborných školeniach.